Hỗ trợ
My status
Hotline:092 8888 505
Quảng cáo 01 Quảng cáo 02Quảng cáo 03
Thống kê truy cập
Răng dẹt 16R55
Răng dẹt 16R55
Răng dẹt 16R55
Đơn Giá : 0
Giá Thuê : 0

Răng dẹt 16R55 có cùng kích thước với răng 16R66, nhưng không gắn hạt hợp kim ở mũi. Răng 16R55 dùng chung lợi A88 với răng 16R66. Răng 16R55 dùng cho khoan đất, sỏi

 

Răng dẹt 16R55 có cùng kích thước với răng 16R55, nhưng không được gắn hợp kim ở mũi răng. Răng 16R55 dùng chung lợi A88 với răng 16R66. Răng 16R55 dùng để khoan đất, sỏi

Thiết kế website: vnit.vn