Hỗ trợ
My status
Hotline:092 8888 505
Quảng cáo 01 Quảng cáo 02Quảng cáo 03
Thống kê truy cập
Răng khoan đá quả nhót C31HD
Răng khoan đá quả nhót C31HD
Răng khoan đá quả nhót C31HD
Đơn Giá : 00
Giá Thuê : 00

Răng khoan đá cỡ nhỏ C31HD, đường kính chuôi răng 25 mm, phù hợp gắn vào mũi khoan ruột gà và gàu khoan có đường kính dưới 1000 mm

Răng khoan đá cỡ nhỏ C31HD, đường kính chuôi răng 25 mm

Thiết kế website: vnit.vn