Hỗ trợ
My status
Hotline:092 8888 505
Quảng cáo 01 Quảng cáo 02Quảng cáo 03
Thống kê truy cập
Răng khoan đá quả cau B47K25H
Răng khoan đá quả cau B47K25H
Răng khoan đá quả cau B47K25H
Đơn Giá : 0
Giá Thuê : 0

Răng khoan đá quả cau B47K25H (25 x 33mm), dùng cho khoan đá cứng từ 80 - 100 MPA

Răng khoan đá quả cau B47K25H (25 x 33mm), dùng để khoan đá cứng từ 80 - 100 MPA

Thiết kế website: vnit.vn