Hỗ trợ
My status
Hotline:092 8888 505
Quảng cáo 01 Quảng cáo 02Quảng cáo 03
Thống kê truy cập
Răng tròn khoan đá B47K22H/60
Răng tròn khoan đá B47K22H/60
Răng tròn khoan đá B47K22H/60
Đơn Giá :
Giá Thuê :

Răng tròn khoan đá B47K22H/60, dùng để khoan đá có độ cứng cao từ 100 Mpa trở lên, như địa chất tại: Vũng Áng, Bình Định, Nghi Sơn...

Răng tròn khoan đá B47K22H/60, dùng để khoan đá có độ cứng cao từ 100 Mpa trở lên, như địa chất tại: Vũng Áng, Bình Định, Nghi Sơn..

Thiết kế website: vnit.vn